• facebook
 • GPlus
 • linkedin
  • http://www.instytutzp.pl/wp-content/themes/OhSoFresh/uploads/main_page_site.jpg

  Psychoterapia

  Psychoterapia jest procesem prowadzącym do poznania samego siebie. Poznania swoich zasobów, swojego potencjału i możliwości, ale również tych części siebie, które sprawiają że popełnia się wciąż te same błędy, tych części, które blokują osobę przed byciem szczęśliwym lub tych, które są źródłem cierpienia. Bo jak można w zdrowy sposób doświadczać tego świata i podejmować korzystne decyzje jeżeli sam „instrument”, przy pomocy którego poznajemy rzeczywistość nie jest nam dobrze znany?

  Więcej

  Diagnostyka

  Proces diagnostyczny jest podstawowym procesem w lecznictwie. Na podstawie diagnozy ustala się dalsze postępowania takie jak forma i czas leczenia, oraz rokowania w zdrowieniu. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby diagnoza była prawidłowa, ponieważ jest ona fundamentem leczenia. Od trafnej diagnozy w dużym stopniu zależy skuteczność dalej podejmowanych działań. W sytuacji gdy diagnoza jest błędna, mimo podjęcia terapii prawdziwe zaburzenie jest wciąż nieleczone, a objawy nie ustępują.

  Więcej

  Szkolenia

  Nasze szkolenia skierowane są do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii i medycyny, do psychologów, do osób zajmujących się poradnictwem rodzinnym, terapią uzależnień, pracowników służby zdrowia oraz innych osób, które w pracy spotykają się z osobami zaburzonymi psychicznie, lub wiążą swoja przyszłą pracę z psychologią. Na tematykę szkoleń składa się szeroki zakres wiedzy z dziedzin psychopatologii, diagnostyki psychologicznej, kontaktu z pacjentem, relacji pacjenta z otoczeniem oraz psychoedukacji.

  Więcej